Home About Us People Dr.rer. nat. Henrik Mei
Mass cytometry
Dr.rer. nat. Henrik Mei

Mass cytometry

Dr.rer. nat. Henrik Mei

Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)
A Leibniz Institute
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Gemany
Phone: +49 (0)30 28460 - Fax: +49 (0)30 28460-603 mei@drfz.de
Mass Cytometry
Each cell is unique